Knevel over moraalridders (18/12)

“Is het zo dat je meer deugt naarmate je christelijker bent?”, wilde Witteman van Van den Brink & Knevel weten. Aanleiding tot die vraag was de start van een nieuw programma, ‘Moraalridders’ van de beide medewerkers van de EO.

Van den Brink: “Dat zou ik echt niet willen zeggen.”

Knevel: “Dat is het grote misverstand in de samenleving dat christenen denken dat ze moreel beter zijn dan mensen die geen christenen zijn. We proberen hoogstaand moreel te leven, met verantwoord handelen, maar daar falen we in. Daarom zullen wij nooit zeggen dat wij beter zijn dan anderen.”

Analyse
. Ik geloof dat Knevel bedoeld dat het een misverstand is om te menen dat christenen zichzelf moreel beter achten dan niet-christenen. De reden daarvoor is dat christenen zelf het idee hebben dat ze daarin voortdurend falen.
Maar die reden is niet relevant voor de onderbouwing van de stelling dat christenen zichzelf niet moreel beter achten dan niet-christenen. Een gelovige die vindt dat hij voortdurend faalt, kan staande houden dat niet-gelovigen in moreel opzicht nog veel meer falen dan gelovigen.
Als Knevel zegt “daarom zullen wij nooit zeggen dat wij beter zijn dan anderen”, vooronderstelt hij de mogelijkheid van een relatieve vergelijking. Bijvoorbeeld: een gelovige die leeft volgens de christelijke ethiek is moreel beter dan een gelovige die niet voldoet aan de maatstaven. Maar die laatste kan zich vervolgens weer moreel beter voelen dan de niet-gelovige.