Van Dam en de stroman (8/12)

“Op school moet het gaan om leren”, meent Paul van Dam, die van 1977 tot 2003 hoofd was van de afdeling basisonderwijs van Cito (Volkskrant, 4.12.09). Hij werkte naar eigen zeggen mee aan de verloedering van het onderwijs.
Analyse. Van Dam brengt nadrukkelijk het tegendeel van een standpunt naar voren dat door niemand wordt gehuldigd. Er is niemand die meent dat het op school niet moet gaan om leren. Van Dam creëert een stroman.