De oogkleppen van minister Cramer (11-2-10)

Klimaatscepticus Leon de Winter heeft – hoogst persoonlijk – minister Cramer uitgenodigd om met hem en een zekere Lindzen van gedachten te wisselen over de misverstanden over de klimaatverandering. Op kosten van De Winter! (Vk, 4.1.2010)
Verderop in zijn betoog merkt De Winter op dat hij niets verwacht van dat gesprek.“Maar Cramer aanvaardt de legitimiteit van klimaatdissidentie niet. Zij heeft een groot deel van haar leven doorgebracht te midden van milieuactivisten, en de kans dat zij haar ambtenaren om een rapport heeft gevraagd van kritische stemmen ten aanzien van de klimaatapocalyps, is verwaarloosbaar. Het klimaatapocalyptisme is een rechtvaardiging van haar leven als klimaatactiviste. Voor haar is het ondenkbaar dat de rol van de mens op het klimaat niet bepalend is.”
Analyse. De Winter maakt zich schuldig aan een persoonlijke aanval. Cramer heeft niet zomaar oogkleppen op. Die oogkleppen vormen volgens De Winter zelfs de essentie van haar bestaan.
Vreemd blijft het natuurlijk wel dat hij Cramer uitnodigt voor een gesprek, waarvan hij op voorhand al weet, dat dit niets oplevert.