Elsevier vs. Haagse Hogeschool (28.2.10)

“Ze onderwijzen veel, daar in de Haagse Hogeschool, maar gezond verstand is er kennelijk niet bij. Dat is natuurlijk ook moeilijk aan te leren”, weet Paul Lieben in Elsevier te melden.
“Werd eerst de traditionele kerstboom uit de aula verbannen, nu werd de vloer – tot stomme verbazing van de studenten - wel vrijgegeven voor ayatollahs, frisse ambassadejongens en hun volgelingen.” Lieben heeft dat allemaal heel nauwkeurig onderzocht, want – zo meldt hij in zijn column – hij heeft “de wakkere Telegraaf” gelezen.
“De niet zo wakkere directie van de Hogeschool moet in de leer bij de wel ontwaakte studenten. Die laatste groep - ook die met een islamitische achtergrond - begrepen niets van de banvloek over de kerstboom. Maar ze begrijpen wel heel goed dat een 'viering' van de Iraanse revolutie, in een door overheidssubsidies gestut gebouw, niet kan. Nu de directie nog.”
Analyse. Maar wie is er niet wakker? Eerder meldde de voorzitter van het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool al aan Plasterk dat er geen relatie was tussen de etnische achtergrond van studenten en het niet plaatsen van deze ene kerstboom. Dat zou ook vreemd zijn, want in de verschillende vestigingen van de Haagse Hogeschool stonden – bij elkaar opgeteld – maar liefst 82 kerstbomen.
Het ontbreken van kerstboom nr. 83 grijpt Lieben aan om een persoonlijke aanval te lanceren aan het adres van de Haagse Hogeschool. En daarbij verzwijgt hij 82 andere kerstbomen.