Peter Giesen over de autoriteitsdrogreden (23.2.10)

Het klimaatpanel IPCC kwam afgelopen regelmatig onder vuur te liggen wegens fouten. Minister Cramer, die zelf uit wetenschap afkomstig is, eiste een geheel waarheidsgetrouw rapport zonder fouten.
Peter Giesen, een journalist van de Volkskrant, meent terecht dat we hooguit kunnen afgaan op experts. Tegelijkertijd relativeert hij dit vertrouwen: “Het autoriteitsargument geldt binnen de retorica als een zwak argument, in veel gevallen zelfs als een drogreden. Waarom zou iets waar zijn als autoriteit X of Y dat beweert? Toch is het vaak het enige argument dat we hebben. Maar van ‘dé waarheid’ zijn we dan ver afgedwaald.” (Vk)
Maar is het afgaan op iemands autoriteit echt een drogreden? Ik meen van niet. Er is pas sprake van een autoriteitsdrogreden als iemand zijn autoriteit inzet op een terrein waarop hij geen expert is.
Wat bijvoorbeeld te denken van een ingezonden brief die ondertekend wordt met een academische titel, terwijl de auteur geen expertise heeft over het betreffende onderwerp? Zo stond er afgelopen weekend een ingezonden brief in het NRC van een zekere dr. Frans Thors uit Maastricht over het boerkaverbod. De enige dr. Thors uit Maastricht die ik ken is een medisch wetenschapper en die is geen expert op het terrein van het boerkaverbod. Als hij de auteur is, heeft die academische titel geen enkele meerwaarde. Dat is anders als hij een specialist op dat terrein is.