Verdonk, beschermvrouwe van de kerstboom (04/02/2010)

Rita Verdonk ontpopte zich eind vorig jaar als beschermvrouwe van de kerstboom. Onderwijsminister Plasterk werd daarom ter verantwoording geroepen over een misstand. De Haagse Hogeschool had namelijk geen kerstboom geplaatst om ‘het internationale karakter en de diversiteit binnen de school te benadrukken’.
Een grove schande dus, aldus Verdonk. Aan Plasterk legde zij de volgende brandende kwestie voor: “Deelt u de mening dat de etnische achtergrond van een aantal studenten van de Haagse Hogeschool geen reden kan zijn om geen kerstboom te plaatsen?” Plasterk deelde die mening en voegde er meteen aan toe dat dit hier ook niet het geval was. “De voorzitter van het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool heeft mij verzekerd dat er geen relatie is tussen de achtergrond van studenten en de plaatsing van deze ene kerstboom.”
Maar Verdonk liet zich niet afschepen en eiste van Plasterk keiharde toezegging. Ze wilde op elke school in Nederland verplicht een kerstboom zien. Plasterk: “Nee, dit is aan de scholen, ons land heeft geen van overheidswege verplichte feestversiering. Wij zijn hier niet in Noord-Korea.” Saillant detail: in de verschillende vestigingen van de Haagse Hogeschool staan – bij elkaar opgeteld – maar liefst 82 kerstbomen.