De draai van Wilders 3 (1.3.10)

Draaide Wilders nu wel of niet? Een aantal reageerders in het NRC was niet gecharmeerd over het bericht dat Wilders in 2001 verhoudingsgewijs heel mild was over de islam (respectabele godsdienst, niets mis mee, etc.).
De verdediging bestond uit een – strikt argumentatief gezien – niet erg sterke overwegingen.


Verdediging 1:
“De heersende opvattingen en ervaringen over de Islam veranderen rechtevenredig met het aantal Islamieten dat in Nederland de afgelopen tien jaar is gaan wonen. En deze ervaringen zijn voornamelijk negatief.
De eigen culturele identiteit is de afgelopen 10 jaar vooral door politieke en culturele elite op de vuilnisbelt gegooid en ‘jan met de pet’ moet daar nu de prijs voor betalen. Er is niet alleen sprake van voortschrijdend inzicht maar alle hedendaagse feiten pleiten tegen verdergaande migratie en Islamisering in Nederland.”


Commentaar: nu gaat het niet om de afgelopen tien jaar. September 2001 huldigde Wilders een opvatting die hij in een relatief kort tijdsbestek bijstelde:

20 november 2003 in de Volkskrant: “De islam is niet achterlijk, zoals Fortuyn zei, maar de politieke cultuur in Arabische en islamitische landen is wel achterlijk, middeleeuws zelfs, als het gaat om mensenrechten, vrouwen en homo's.” Met de islam is dan kennelijk nog niets mis; alleen met de politieke cultuur van de islamitische landen.

3 mei 2004 in het NRC: “Als ik minister was, verbood ik de hoofddoekjes onmiddellijk.” En later voegde hij er in een vraaggesprek met HP/De Tijd in 2004 aan toe: “En laat daarna de hoofddoekjes maar wapperen op het Malieveld. Ik lust ze rauw.”

Oktober 2004 in Telegraaf stelde Wilders dat de islam fascistisch gedachtegoed predikt. Er moet een halt worden toegeroepen aan “de import van de islam door migratie en gezinshereniging”. "Ik zou geen knip voor de neus waard zijn als ik nu opeens zoetsappige verhaaltjes ga houden”, aldus Wilders in de Telegraaf.

22 juli 2005. Op de PVV-site staat een interview met Wilders, dsat destijds in het NRC verscheen: “Ontkend wordt dat de islam het grootste gevaar van deze tijd is. Politici, bestuurders en opiniemakers buitelen over elkaar heen in een kramp van politieke correctheid. Telkens weer wordt benadrukt dat er toch echt geen sprake is van een botsing der culturen, dat het zeker niet gaat om de islam als religie en dat terroristen die zeggen in de naam van de islam te handelen, die religie ten onrechte voor hun abjecte doelen misbruiken.” Islam en terrorisme kunnen niet worden gescheiden. Grappig is dus dat Wilders feitelijk ook ageert tegen zijn eigen - inmiddels bijgestelde - opvatting.

De conclusie is dat Wilders in pakweg één jaar tijd behoorlijk van mening veranderde. Namelijk in 2004. Het wijzen op een ontwikkeling van de afgelopen tien jaar is volstrekt onzinnig.


Verdediging 2:
“Niet alleen Wilders is van standpunt veranderd, maar voor veel Nederlanders geldt dit ook.”

Commentaar: Dit is een populariteitsdrogreden: iedereen doet het. En als iedereen het doet, is het dus niet erg.


Verdediging 3:
“Wat er is gebeurd in de tussentijd? Bent u Pim Fortuyn vergeten en Theo van Gogh? De (on)vrijheid van meningsuiting, de zelfcensuur, de bedreigingen, de profiteurs, de idiote subsidies, de positieve discriminatie, het programma van de moslimpartij?”

Commentaar: Het ging dus om de draai van Wilders m.b.t. zijn standpunt over de islam in 2004. De verklaring die de schrijver aanhaalt, hebben geen of hooguit een indirecte relatie daarmee. Zo wordt de dood van Van Gogh (november 2004) aangehaald als reden dat Wilders minimaal één maand eerder van standpunt veranderde. Niet erg sterk.


Verdediging 4:
“Van draaikonterij is sprake bij PvdA en D66.”

Commentaar: dit is de strategie van het wijzen naar anderen. De focus van de aandacht moet van Wilders en komt nu bij de PvdA en D66. Maar dat was dus niet het onderwerp van discussie.

Verdediging 5:
“Dat een zich kwaliteitskrant noemende krant dit als nieuws durft te melden, zegt mij meer over de krant dan over Wilders. Wat een non-issue. Als we alle wijzigende meningen van politici gingen vermelden kon de krant enige pagina’s toevoegen.”

Commentaar: voor een partij die in elk geval tot voor kort een sinlge-issue partij is, lijkt me dit bericht uitermate belangrijk. Het gaat hier immers niet om een of ander ondergeschikt detail. Het bagatelliseren van de nieuwswaarde van dit bericht is in dit verband volstrekt onterecht.


Verdediging 6:
"Het is negen jaren geleden. Ik zou stellen dat er in die tussentijd heel wat veranderingen zijn geweest. De ellende is eigenlijk begonnen met het laatste kabinet Balkenende, omdat daarin de PvdA ruimte kreeg om een te grote invloed op dit thema te hebben. Wilders heeft ook nu niets tegen goedwillende moslims. Taal leren, meedoen en niet aan de kant staan en respect voor onze normen en waarden. Straffen bij misdaad i.p.v. knuffelen. Dat is Wilders nu!"

Commentaar: Ook hier weer: ontwikkeling in de periode van 2005-2010 worden als verklaring aangehaald waarom Wilders in 2004 van mening veranderde. Vervolgens wordt de focus verlegt naar Balkenende IV. Het is de schuld van de PvdA. Maar die regering werd pas op 27 februari 2007 beëdigd!
De slogan ‘Straffen bij misdaad i.p.v. knuffelen’ valt onder de noemer ‘het-nadrukkelijk-naar-voren-brengen-van-een-tegengesteld-standpunt’. Is er iemand in het Nederlandse politieke spectrum die voorstander is van het knuffelen van misdadigers?

Er was verder nog een ander argument dat wel hout sneed: mensen - en dus ook Wilders - kunnen van mening veranderen.