Grappenhuis over Zalm & de AFM (8.3.10)

Als twee partijen elkaar tegenspreken, is er niets bewezen. Althans, dat is de opvatting van Grappenhaus, hoogleraar Europees arbeidsrecht, SER-kroonlid en advocaat (Vk, 5 maart 2010). Oud-minister Zalm en Scheringa & Van Goor verschilden over iets van mening en de toezichthouder geloofde de laatste twee. “Maar los daarvan wekt het bevreemding dat de AFM veel geloof hecht aan mondelinge verklaringen van twee bestuurders, die er nu juist alle belang bij hebben hun straatje schoon te vegen.” Bovendien schoot het AFM tekort omdat Zalm niet over de conclusies in het kritisch AFM-rapport over zijn functioneren werd gehoord.
Analyse. Is iets niet bewezen, als twee partijen elkaar tegenspreken? Of gaat het om de vraag wie de beste argumenten heeft? Maar laten we over dat punt heen stappen. Grappenhaus verwijt het AFM dat deze geloof hecht aan verklaringen van lieden die hun eigen straatje schoonvegen en tegelijkertijd verwijt hij het AFM dat deze Zalm niet gehoord heeft over de voor hem kritische conclusies. Maar had Zalm dan geen enkel belang om zijn straatje schoon te vegen? Zalms huidige baan bij ABN-Amro hing namelijk aan een zijden draadje.