Heine vs. Ayaan 2 (24.3.10)

In een opiniestuk in het NRC schreef Ayaan Hirsi Ali dat Geert Wilders goed was voor Nederland, omdat anders boze autochtone Nederlanders het recht in eigen hand zouden nemen en radicale moslimgroeperingen te lijf zouden gaan. Bas Heine reageert: “Toen ik een paar jaar geleden in New York voor een zaal studenten met haar discussieerde en haar de uitspraken van Wilders over de tsunami van moslims voorhield, nam ze afstand van hem door te zeggen dat het maar ‘om één man’ ging – waar maakte ik me druk om? Nu is Wilders juist goed voor Nederland” (NRC, 20.3.10).
Analyse. Is dat echt zo merkwaardig? Een paar jaar geleden was de aanhang van Wilders klein en zijn politieke betekenis – op dat moment – niet erg groot. Nu is de aanhang van Wilders groot en daarmee is zijn betekenis verandert: hij kanaliseert de onvrede die in bepaalde kringen in de samenleving leeft. Zo lees ik Ayaans stuk.
Of haar analyse inhoudelijk klopt, kan ik niet beoordelen. Maar de argumentatie erachter is niet vreemd.