Plasterk versus Wesseling (3.3.10)

De vroegere minister van OC&W, Ronald Plasterk schreef, toen hij nog columnist van de Volkskrant was, in de Volkskrant dat de studieresultaten van leden van het Koninklijk Huis geheim waren. Wesseling noemt dit in de Volkskrant (28.2.10) geleuter: “Ik heb mijn collega-columnist er toen op gewezen dat die studieresultaten van het Koninklijk Huis, althans wat de Prins van Oranje betreft, op wie hij kennelijk doelde, helemaal niet geheim zijn maar door mij in het openbaar zijn medegedeeld tijdens de uitreiking van de doctoraalbul, een gebeurtenis die zelfs op de televisie te zien is geweest. Openbaarder kan het toch niet. Als hij echter doelde op het openbaar maken van een scriptie, zo merkte ik verder op, dan moest hij als collega-hoogleraar toch weten dat dat uitsluitend een zaak is van de schrijver.”
Analyse. Had Plasterk het echt over de studieresultaten van de Prins van Oranje? Plasterk sprak over de leden van het Koninklijk Huis. Hoe dan ook, die van Alexander waren kennelijk openbaar als Wesseling ze allemaal heeft meegedeeld tijdens de uitreiking van de doctoraalbul. (Heeft Wesseling die echt allemaal voorgelezen tijdens de uitreiking?)