VVD vs. CDA (31.3.10)

Jeanine Hennis-Plasschaert (nieuw op de VVD-lijst) reageerde verontwaardigd: CDA-Kamerlid Sybrand van Haersma-Buma verdraaide volgens haar een uitspraak van Fred Teeven, VVD-Kamerlid. Volgens Haersma-Buma zou de VVD-er voorstander zijn om de politie de bevoegdheid te geven om overal en altijd preventief te fouilleren (Pauw&Witteman, 30 maart 2010). Dat was helemaal niet het geval, hield Hennis-Plasschaert stellig vol. Veiligheid en privacy gaan volgens haar hand-in-hand. Teeven, zo stelde zij verder, wenst een landelijke regeling met meer waarborgen voor de burger.

Maar op de site van de VVD wordt een en ander toegelicht en daar staat toch een ander verhaal dan Hennis-Plasschaert vertelde:

“VVD wil preventief fouilleren"
maandag 1 maart 2010 , door Fred Teeven

De VVD is van mening dat preventief fouilleren overal en altijd toegestaan moet zijn, en wil dat in een algemene wet regelen.

Fred Teeven: “De VVD wil zich wapenen tegen het feit dat men ongestoord wapens kan dragen. Met name in de grote steden vinden veel wapenincidenten plaats, in totaal iedere dag wel zo’n 50 tot 60. Het bezit van wapens moet veel onaantrekkelijker gemaakt worden, en het is bewezen dat het uitbreiden van preventief fouilleren daarbij kan helpen.”
20% van de jongeren draagt een wapen bij het uitgaan. Eén op de tien jongeren neemt een wapen mee naar school. Naast strenger straffen helpt preventief fouilleren om dit wapenbezit tegen te gaan. Vuur- en (verboden) steekwapenbezit zal steeds worden vervolgd.

“Bijvoorbeeld in Rotterdam vonden in 2007 75 (fouilleer)acties plaats. Bij die acties zijn 161 wapens in beslag genomen. Het aantal in beslag genomen wapens per actie daalde van 3,9 in 2006 naar 2,2 in 2007. Dat is een daling van 23%. Gebleken is dat gefouilleerde personen in veiligheidsrisicogebieden steeds minder vaak een wapen op zak dragen. Dat is de bedoeling!”, aldus Teeven.

De VVD is zich ervan bewust dat fouilleren de persoonlijke levenssfeer van mensen kan aantasten. Maar daar staat tegenover dat mensen zonder veiligheid ook geen vrijheid ervaren. Iedereen moet ongestoord van de openbare ruimte gebruik kunnen maken.

Teeven: “Er kleven nadelen aan, maar de effectiviteit is groot en het is in het belang van de veiligheid. De acceptatie onder burgers in de grote steden is groot. Om Rotterdam nog eens als voorbeeld te nemen, preventief fouilleren is daar een door de bevolking geaccepteerd en gewaardeerd instrument in de bestrijding van geweld en wapens.”

De politieke controle binnen gemeenteraden is een farce. Preventief fouilleren wordt daar onderwerp van politiek gekissebis. Daarom niet gemeentelijk, maar landelijk regelen!”

Kortom, privacy inleveren ten behoeve van meer veiligheid.