Albayrak en het verzwegen adviesrapport (13.4.10)

Asielkinderen mogen volgens een adviesorgaan van de Raad van Europa niet op straat worden gezet. Uit een rapport van dat orgaan blijkt dat Nederland zich daar schuldig aan maakt. Dat rapport verscheen oktober 2009 en de Nederlandse regering werd een aantal maanden gegund om de huidige uitzetpraktijk te wijzigen.
Albayrak zei op 25 februari 2010: “Als er een uitspraak komt waarmee wordt vastgesteld dat Nederland welk mensenrecht dan ook schendt, dan was ik altijd een staatssecretaris die daar meteen gevolg aan gaf. Maar het punt is: ik denk niet dat die uitspraak zo zal zijn.”
Op dat moment lag dat advies dus al maanden op het bureau van de regering. De veroordeling zat er aan te komen en Albayrak moet dat geweten hebben.