Ellian en de kosten van de immigratie (12.4.10)

“De immigrant kost, afgezien van uitzonderingen, geen geld maar brengt geld op”, stelt Afshin Ellian. “En de immigrant zelf wordt ook rijk van zijn moedige daad om te immigreren. (…) De tragiek van immigranten en de immigratie vertolkt het totale faillissement van de elite die gedurende 40 jaar een immorele toestand heeft gesteund. Het roer moet om.”
De kosten van de immigratie werden vorig jaar berekend door Elsevierredacteur Syp Wynia.
“De echte immigratiedeskundige van Nederland is Syp Wynia. Hij heeft de kosten van het immigratiedrama berekend. Niemand durfde de kosten van de immigratie berekenen. Elsevier heeft het aangedurfd. De totale kosten van de immigratie van niet-Westerse allochtonen (afgelopen 40 jaar) is een negatief saldo van 216,4 miljard euro. Alleen al in 2009 bedroeg het negatieve saldo 12,7 miljard euro. Ik ben echt sprakeloos.”
Een tragische toestand, zo kwalificeert Ellian deze kwestie: “Het establishment sloot zijn ogen voor dit drama. En nu blijkt hoe kostbaar dit drama was en is.”
Analyse. Ellian deed er ruim een jaar over om sprakeloos te worden, want Wynia publiceerde in 2009 zijn stuk in Elsevier. Wat schreef de echte immigratiedeskundige eigenlijk? De immuniseringstrategie van Ellian valt op:

“…lijkt het verantwoord om eenderde van deze kosten aan de niet-westerse immigratie toe te rekenen…”

“…wellicht ook naar de medisch specialist…”

“…het is allerminst onredelijk om…”

Maar, zo beweert Ellian, “hoe dan ook berekend, de immigratie is duur”. Hoe dan ook? Econometrist prof. Nijkamp stelde dat er in het buitenland, anders dan in Nederland, op dit terrein veel en goed onderzoek is verricht. De teneur is steeds, dat het nationale product op langere termijn in geen enkel land een negatief migratiesaldo vertoont. Hij heeft geen reden om aan te nemen dat dit in Nederland anders is.

Het establishment sloot zijn ogen voor dit drama, beweert Ellian. Flip de Kam, hoogleraar en lid van de PvdA ook? “Voorstanders van een betrekkelijk ruim toelatingsbeleid voor migranten (…) zullen moeten erkennen dat er een grens is aan het sociale en economische draagvermogen van het ontvangende land, wanneer nieuwkomers daaraan per saldo niet blijken bij te dragen. Hopelijk wordt het debat op basis van de straks beschikbaar komende cijfers zakelijk en zonder vooringenomenheid gevoerd.”