Van Dijk & Van Dijk over taalfouten (26.4.10)

Jasper en Jan Jacob van Dijk, Kamerleden namens SP respectievelijk CDA, willen dat de regering gaat kijken of bij het centraal examen ook gelet kan worden op het Nederlands.. “Wij hebben in het debat over taal en rekenen gezegd dat goed onderwijs onder meer betekent dat ook naar taalfouten wordt gekeken. Taalfouten spelen nu geen enkele rol in het centraal eindexamen, behalve bij het vak Nederlands. Dat vinden wij opmerkelijk, aangezien er brede overeenstemming is over het feit dat kennis van spelling en grammatica van groot belang is voor een goed functioneren in de samenleving.” (NRC, 10 april 2010).
Jan Jacob van Dijk: „We vinden allemaal dat het taalniveau omhoog moet en we zijn voor een integrale aanpak. Dan kun je dat niet beperken tot de toetsing bij het vak Nederlands. Ook als leerlingen van school af gaan, moeten ze zich in de maatschappij grammaticaal correct kunnen uitdrukken.”
Analyse. Een appel (inderdaad, zonder streepje) op een brede overeenstemming ('we vinden allemaal...') is feitelijk een populariteitsdrogreden. Uit het feit dat heel veel mensen spelling belangrijk vinden, volgt niet dat het wenselijk is dat in het centraal schriftelijk taalfouten in alle vakken een rol moeten gaan spelen.