Het verhoor van Lucia de Berk (21.4.10)

In het buitengewoon interessante boek van Lucia de Berk doet zij o.m. verslag van de wijze waarop zij is verhoord. Zij beroept zich, op aandringen van haar advocaat, voortdurend op haar zwijgrecht. In een aantal gevallen zeggen de verhoorders dit te respecteren om meteen daarna te vragen waarom ze zich eigenlijk op het zwijgrecht beroept (bijvoorbeeld op p. 112). Met ‘dit zijn toch heel normale vragen’ proberen ze Lucia zover te krijgen dat ze wel iets zegt, zodat het inhoudelijke verhoor alsnog op gang komt zonder dat de verdachte, in dit geval dus Lucia, zich dat realiseert.
De verhoorders maken zich schuldig aan een performatieve tegenspraak: enerzijds zeggen ze het zwijgrecht te respecteren, maar anderzijds blijven ze wel voortdurend doorvragen en respecteren dat zwijgrecht dus niet.