Nova & de onschuldpresumptie (14.4.10)

Minister Eimert van Middelkoop blijft Marco Kroon verdedigen, beweerde Nova. In het citaat dat daar op volgde, wees Van Middelkoop echter op de onschuldpresumptie: een verdachte is pas schuldig als hij is veroordeeld en er geen beroep meer loopt. Juridisch gezien is Van Middelkoops opmerking o.g.v. art. 6 EVRM volstrekt terecht. Dat is geen kwestie van ‘verdedigen’.