100 hoogleraren die schermen met hun titel (31.5.10)

Het pamflet van honderd hoogleraren over de veehouderij, waarover ik eerder berichtte, is volgens Frans van Knapen onwetenschappelijk. “Geen wonder dat het niet ondertekend werd door professoren die wel uit het vakgebied komen”, meent Van Knapen, die als hoogleraar Veterinaire Volksgezondheid aan het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht is verbonden.
In zijn bijdrage gaat hij onder meer in op het gebruik van de titulatuur door de ondertekenaars. Hierover schrijft hij:
“Terug naar de hoogleraren en hun emoties. Ook hoogleraren zijn burgers en hebben alledaagse emoties. Een initiatief om tot inkeer te komen inzake intensieve veehouderij mag. Het zou van gevoel van nuance getuigen als zij hun initiatief gewoon ondertekenen met Roos, Jan, Piet of Maarten. Maar niet als hoogleraar, dat heeft er niets mee te maken. Zij getuigen niet van wetenschappelijk, zelfs geen inhoudelijk inzicht. Dat is geen verwijt maar een constatering. Vergelijkbaar zou zijn dat ik als hoogleraar veterinaire volksgezondheid een actie ontketen onder collega hoogleraren in Nederland om te komen tot verhoging van de juridische strafmaat. Ik denk dat ik voldoende sympathisanten zou kunnen vinden om een petitie te ondersteunen, maar die wordt niet ondersteund door feitelijke kennis. Sterker nog, veel collega’s zouden zich afvragen of ze wel mee willen doen omdat het niet hun vakgebied betreft. Er is dus wel degelijk sprake van een kritisch denkvermogen. Als het over ethiek gaat of dierenwelzijn of milieuzorg, heeft ieder burger een mening. Gelukkig maar. Maar hoogleraren moeten zorgvuldig zijn in het gebruik van hun titel wanneer het om hun persoonlijke mening of emoties gaat.”
Analyse. Van Knapen heeft volstrekt gelijk. Het feit dat iemand expert op één bepaald gebied is, betekent nog niet dat hij dus expert is op talloze andere terrein, die buiten zijn vakgebied liggen. Het gebruik van die titels suggereert een expertise die er niet is.

Elsevier en de aanval op Cohen (28.5.08)

Elsevier heeft de laatste paar weken duidelijk de aanval ingezet op de persoon van Cohen, de lijsttrekker van de PvdA. De commentatoren Ellian en Wynia zijn het roerend met elkaar eens over de tekortkoming van lijsttrekker van de PvdA. Ellian noemde Cohen onder meer een “opperdraaikont” en een “autoritaire regent” en hekelde zijn “kille optreden” in Nova. Wynia wist te melden dat Cohen draaide en zijn kansen eigenhandig op zeep had geholpen.
Ook in de ‘objectieve’ journalistieke berichten komt de persoon Cohen er niet goed af. Met suggestieve titels als ‘Radio 1 debat: Kritiek op draaiende Cohen’ en ‘Afbrokkeling PvdA ingezet’ en ‘GroenLinks-wethouder Amsterdam: Cohen was te soft’. “Het draaien van de PvdA en het stuntelende optreden van lijsttrekker Job Cohen zorgen voor een verlies van liefst drie zetels ten opzichte van vorige week.”, weet Elsevier. Ook weet Elsevier te melden dat “Cohens partij er in de peilingen slecht voorstaat. De VVD is virtueel zeven zetels groter dan de PvdA, en het CDA - de derde partij in de peilingen - is genaderd tot op vier.”
Analyse. Als we kijken naar de politieke barometer, dan scoort de PvdA op dit moment virtueel 30 zetels. Dat is drie minder dan het aantal kamerzetels dat de partij nu heeft. Daarmee staat de PvdA op het niveau van 16 en 22 april 2010. Van halverwege juli 2009 tot 18 februari schommelde de partij rond de twintig zetels. Vanaf dat moment begon de PvdA te stijgen. Elsevier neemt het historische hoogtepunt van 7, 14 en 21 mei 2010 als uitgangspunt. Toen had de PvdA virtueel 33 zetels. Die score werd alleen in de periode van 18 maart tot 9 april 2010 behaald.
“Het CDA is genaderd tot op vier” zetels, stelt Elsevier. Het tijdschrift verzwijgt daarbij dat daarbij de zetelverdeling van 21 mei 2010 als uitgangspunt werd genomen. Dat was een historisch dieptepunt van het CDA in de periode van halverwege juli 2009 tot heden (25 mei dus). Door nu een historische dieptepunt van het CDA te koppelen aan een historisch hoogtepunt van de PvdA, lijkt de situatie voor de PvdA dramatisch. Elsevier concludeerde vrolijk dat een achterstand van 10 zetels in een paar dagen werd teruggebracht tot 4 zetels. De grote schuldige is het optreden van Cohen, weet Elsevier.
Dat het CDA momenteel 41 zetels in de Kamer heeft, vermeldde Elsevier evenmin. Een jaar lang zweefde het aantal zetels zo rond de 34. Vanaf maart 2010 daalde het aantal zetels van het CDA voortdurend.

Cohen en de onjuiste tegenstelling (27.5.10)

“We zijn niet goed omgegaan met de doorrekening van het programma door het CPB. Dat zal mij niet nog een keer gebeuren”, zei PvdA-lijsttrekker Job Cohen in het radio 1-journaal (26 mei 2010). Hij betreurde het dat de discussie nu vooral ging over de verwarring over het programma en niet over de inhoud.
Wat was die verwarring dan? Het CPB had alleen maatregelen doorgerekend die uiterlijk in 2015 ingaan. Maar de PvdA wil de verhoging van de AOW-leeftijd met vier maanden pas in 2020 laten ingaan. Hierdoor lijkt het dat de PvdA de begrotingsproblemen sneller oplost dan daadwerkelijk het geval is.
Het verschil, zo stelt het CPB, is een miljard euro.
Analyse. Cohen poneert hier een onjuiste tegenstelling. Er is geen wezenlijk verschil tussen de verwarring over het programma enerzijds en de inhoud van het programma anderzijds. De verwarring gaat namelijk over de inhoud van het programma en niet over de ‘buitenkant’ van het programma.

Premiersdebat: foute titel (26.5.10)

Historicus Meine Henk Klijnsma en hoogleraar staatsrecht Hans Engels (beiden D66) vonden het RTL-premiersdebat een aanfluiting en zelfs schadelijk voor het vertrouwen in de democratie (NRC, 25 mei 2010). “Van ’46 tot ’81 waren er veertien kabinetten. Zes keer kwam de premier niet uit de grootste partij. Nogal eens leverde de grootste (regerings)partij wel de premier, maar was deze niet de partijleider.”
Kortom, anders dan de titel van het RTL-debat suggereert, heeft de kiezer geen invloed op wie de premier wordt.

Elsevier over het verkiezingsdebat (25.5.10)

“Debat: Optreden Cohen gekraakt, premier valt Rutte aan.” Zo karakteriseerde Elsevier het eerste lijsttrekkersdebat tussen Rutte, Cohen, Balkenende en Wilders. Dat de kiezers, althans een steekproef, Cohen op de tweede plaats zette (met 23%) en Balkenende en Wilders op een gedeelde laatste plaats, vermeldde Elsevier niet.
Dat deed Elsevier een dag eerder wel: “Volgens de kijkers van RTL heeft Rutte het debat gewonnen, hij kreeg 34 procent van de stemmen. De tweede plek was verrassend voor Cohen, de enige linkse politicus bij het debat, met 23 procent van de stemmen. Balkenende en Wilders deelden de derde plek met 18 procent van de stemmen.”

Mees over politici (21.5.10)

De Tweede Kamer heeft eind 2009 met algemene stemmen een wetsvoorstel aangenomen dat het aantal commissariaten dat één persoon kan bekleden bij beursgenoteerde vennootschappen of andere grote rechtspersonen beperkt tot vijf, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt, precies zoals het Morris Tabaksblat in 2003 voor ogen stond.
De Eerste Kamer ligt “dwars. De meeste senatoren hebben meer commissariaten en toezichthoudende functies dan onder de nieuwe wet is toegestaan en willen daarom tegen het wetsvoorstel stemmen. In plaats van naar het maatschappelijk belang kijken de senatoren louter naar hun eigen belang. Geen wonder dat kiezers cynisch worden en zich van de traditionele politieke partijen afkeren.”
Mees maakt zich schuldig aan de persoonlijke aanval. De senatoren kijken louter en alleen naar hun eigenbelang en hebben zodoende geen oog voor het algemeen belang. Waarop dit alles is gebaseerd, wordt niet duidelijk.

Marbe, Etty & Cohen 2 (20.5.10)

Volgens Etty getuigt Marbes kritiek van totale hysterie, onder meer vanwege Marbes opmerking over Cohens afzijdigheid. Maar Marbe staaft haar bewering dat Cohen een afzijdige bestuurder is met een aantal voorbeelden. Onder andere met uitlatingen tijdens zijn sollicitatie en met uitlatingen van zijn nieuwjaarsspeech waarin hij over zijn verhouding tot de politie sprak.
Marbe onderbouwt (een deel van) haar kritiek dus wel degelijk. Het verwijt van hysterie is dan ook een persoonlijke aanval op Marbe.

Marbe, Etty & Cohen 1 (19.5.10)

Amsterdam, tot voor kort de werkplek van Cohen

Na Pinto en Ellian was het de beurt aan Volkskrant-journaliste Nausicaa Marbe om eens lekker uit te halen naar Cohen: hij is een lakse, nurkse bestuurder met matige dossierkennis. Volgens Etty getuigt Marbes kritiek van totale hysterie.
Analyse. Dit deel van de kritiek op Cohen valt onder de noemer ‘persoonlijke aanval’. Maar dat geldt niet voor alle kritische punten aan het adres van Cohen, zoals Etty suggereert. (Maar morgen meer over Etty.)

Etty, Van de Reijt & de verzetsmythe (18.5.10)

In de column 'De namen der gevallenen' van Elsbeth Etty (NRC, 4 mei 2010) citeert Elsbeth Etty uit het boek ‘Zestig jaar herrie om twee minuten stilte’ van historica Maud van de Reijt: “Het werkelijke verzet van een klein groepje mensen werd tot verzet van de complete natie verheven.” Etty zet daar vraagtekens bij. Door consequent van de ‘verzetsmythe’ te spreken, slaat Maud van de Reijt door naar het andere uiterste. “Het verzet was geen mythe, het heeft echt bestaan”, aldus Etty.
Van de Reijt, een journaliste die cum laude afstudeerde in de Duitslandstudies en in 2009 de Nationale Scriptieprijs won, bestrijdt die weergave (NRC, 10 mei 2010): “Etty neemt dus een citaat van mij dat begint met de woorden ‘het werkelijke verzet’, en concludeert vervolgens dat ik zeg dat er geen werkelijk verzet was. Dat moet dus een wel misverstand zijn. De verwarring ontstaat omdat Etty de in de literatuur gangbare term ‘verzetsmythe’ ten onrechte uitlegt als de opvatting dat ieder verzet een mythe was, in plaats van de algemeen geaccepteerde uitleg dat in de eerste decennia na de oorlog de omvang van het verzet groter werd voorgesteld dan het werkelijk was.”
Analyse. Uitgaande van de strategie van de maximaal redelijke interpretatie, vertekent Etty het standpunt van Van de Reijt door niet de gangbare interpretatie van de ‘verzetsmythe’ te hanteren, maar door aan dat begrip een eigen interpretatie te verbinden. Met die interpretatie maakt Etty zich schuldig aan een stroman.

Astrid Theunissen op zoek naar slappe zakken (17.5.10)

Journaliste Astrid Theunissen, die in elke man een slappe zak ziet, wist te melden dat uit onderzoek blijkt dat vaders slechts 37,7 seconden per dag met hun zoon of dochter praten (Vk, 11 mei 2010). Wat ze er niet bij zei, is dat het onderzoek bijna veertig jaar geleden in Boston werd uitgevoerd; dat het onderzoek geen betrekking had op kinderen in het algemeen, maar op baby’s in de leeftijd van twee weken tot drie maanden; dat de onderzoeksgroep uit tien mannen bestond; dat de onderzoeksgroep niet representatief was; en dat inmiddels verschillende onderzoeken deze conclusies onderuit hebben gehaald.

Achtergrond
De strekking van haar betoog dat de man 'zijn vrijheid niet wil opgeven. Hij wil werken en reizen, en speelt liever met zijn vriendjes en gadgets dan met zijn kinderen. Als mannen al tegemoet (willen) komen aan het verlangen van hun vrouw of vriendin om moeder te worden, hebben ze al helemaal geen zin om voor hun nageslacht te zorgen.' Theunissen wil al jaren een kind, maar al haar mannen weigerden haar tegemoet te komen en hielden haar aan het lijntje. In haar boek 'Slappe zakken' doet ze daar verslag van.
Eén van haar critici is Henk Hanssen, een free-lancer, die een aantal jaren een kantoor met haar deelde. Ook hij is in de ogen van Theunissen een slappe zak. Weliswaar is hij vader en geen ex van haar, maar hem verweet ze een aantal jaren geleden dat hij een website heeft (ikVader.nl) en dat hij zich rijk rekende aan de zwangerschap van zijn vriendin. Theunissen: ‘Op veilige afstand van het kraambed richtte hij een website voor vaders op en voert nu (onder het mom van papaworkshops) met overheidssubsidie een campagne tegen de moedermafia.’
Hanssen reageerde hier op: 'Mijn vriendin is bevallen via een keizersnee en kampte aansluitend met een zenuwaandoening die (maandenlang) haar mobiliteit sterk beperkte. Theunissen is hier - uiteraard - van op de hoogte. De geboorte speelde zich af in de periode dat wij het kantoor deelden, bovendien kwam ze op kraamvisite, Het zal haar vast zijn opgevallen dat ik, in ons kleine kantoor waar in totaal vier freelancers werkten, na de geboorte een dag of tien afwezig was.Want, gedurende de eerste maanden nam ik vrijwel de gehele verzorging van de baby op me. Ik deed van alles, behalve ‘op veilige afstand van het kraambed’ achter de pc kruipen. En natuurlijk is IkVader.nl niet opgezet als subsidieverhikel of kassakraker maar als vrijwillig initiatief van een aantal enthousiast vaderende journalisten die meenden dat er (te) weinig op hen gerichte informatie beschikbaar was. Ook van deze achtergrond is Theunissen uitstekend op de hoogte: de start van de website vond op anderhalve meter van haar bureau plaats. En: ze schreef enthousiaste artikelen over IkVader.nl.'
Ook verzon Theunissen een citaat en schoof dat in de schoenen van Hanssen. Ze werd daarvoor door de Raad van Journalistiek op de vingers getikt.

Prof. dr. A. Ellian over Job Cohen 2 (12.5.10)

Is Ellians column niet gewoon ironisch bedoeld. En roept die ironie niet, zoals gewoonlijk, heel veel lof op? De reageerders denken daar anders over. Het meerendeel vindt de column qua inhoud uitstekend. Een kleine bloemlezing.

Uw analize is mij uit het hart gegrepen en U heeft precies het product Cohen op magistrale wijze gefileerd.

Geachte Heer Ellian. Dat moet goed voelen wanneer je iemand zo welomschreven op zijn plaats kan zetten.

Mijnheer Ellian, uw commentaar is mij uit het hart gegrepen. Ik hoop dat de kiezers de blaaskaak Cohen op tijd door hebben en iemand anders kiezen dan deze kluit stopverf!

Job heeft de uitstraling van een echte autoriteit, maar dat was het dan ook en daar laten velen zich door misleiden. En echt debatteren lukt hem niet, wordt ie norsig van net als Wim Kok toendertijd en tegensprekers zijn inderdaad al snel extreem. Van economie heeft ie geen verstand.

Heel sterk, Afshin! Vooral het liefhebben van de vijanden want dat kunnen socialisten, die het altijd zo goed voor hebben met de medemens (solidariteit, weet jewel)niet.Socialisten hebben een vijandbeeld i.s.m. een geidealiseerd zelfbeeld nodig. Zij zijn heeeeel errug bang van iemand die gewoon zichzelf is en die in staat is door hun geconstrueerde werkelijkheid heen te kijken. Daarom is de kongsi met de in ideologisch opzicht gevangen islamitische medemens zo verleidelijk voor socialisten!

dit vind ik nu eens een heel goed stuk, dat heeft u mooi opgeschreven

Een uitstekend artikel. Inderdaad, Cohen is geen lieve, aardige man, maar een autoritair regent.

Briljant.

IJzersterk gesteld, en een genot om te lezen!

Dat was weer genieten, Afshin! Bijna een mooi stukje muziek zo streelde het mijn geest en oor.

Prima verwoord. Complimenten.

Wat een schitterend blog. Je wordt er stil van!

Wat een formidabele analyse wordt hier neergezet. Het is alleen jammer dat de massa van de PvdA-aanhang dit stuk niet zal lezen danwel begrijpen

Niet iedereen heeft de inhoud goed begrepen. Ellian vindt dat Cohen een autoritaire regent is, maar deze reageerdeer denkt daar anders over.

Geweldig stuk, mijn welgemeende complimenten. Job is een slappe regent..niets meer en niets minder.

Een liefdesverklaring kan natuurlijk ook:

Als ik een vrouw was zou ik je een kus geven......Cohen is slecht

Cohen, zo weet één van de reageerders, kun je op één lijn stellen met Chroestjov, Mao, Pol Pot en Castro. Oppassen geblazen dus. Dat vonden er meer.

Links en islamfascisme, salat aanbidders van dezelfde krijgsgodin, hebben nu eenmaal de absolute waarheid in pacht!

Mooi stuk. Prima analyse. Dit soort artikelen zouden door elke nederlander gelezen moeten worden. Iedereen weet dat Job Cohen en vaatdoek is en inderdaad een regent. Maar zijn dat niet alle PvdAérs.

Geweldig stuk, de mooiprater wordt hier duidelijk en zonder enige overdrijving gefileerd tot wat ie werkelijk is, een oude man die onder druk gezet gaat hakkelen en stotterenComplotdenken

De media heulen met Cohen, hoewel Ellian zelf Polak en Huys zowaar een heus complimentje gaf. Reageerders ontging dat (?) of zagen dat in elk geval anders.

Goeie analyse. Alleen jammer dat dit soort stukjes niet echt in de openbaarheid komen. Ze blijven in de Elsevier-omgeving hangen en het volk (zeg maar het gepeupel) krijgt dit nooit te zien.
Dat is geen verwijt aan Elsevier, maar een beschuldiging aan de z.g. onafhankelijke pers die volledig links is geïndoctrineerd, verpest dus.

Van bedenkelijk produkt tot wanprodukt! Natuurlijk niet volgens de kritiekloze retoriek van de bekende linkse "zendtijd voor linkse politieke partijen" opinieprogramma's. Rest mij een wurgende vraag, hoe blind moet je zijn om nog op deze PvdA regentenclub te stemmen? Dank voor de heldere filtering, heer Ellian, en een fijn weekeinde.

Het niveau van journalistiek is te vergelijken met het Berlusconi van Italië. Ook in dit land gelden beroepsverboden voor hoogleraren, wetenschappers of journalisten die niet volgens de politiek correcte PvdA lijn schrijven. Nederland kent maar enkele journalisten, de rest zijn zielloze doorgeefluiken op vileine propagandisten. Zo'n Matthijs van Nieuwkerk of Witteman (de twee grote 'socialistische' graaiers van de publieken) de rillingen lopen altijd over mijn rug wanneer ik ze zie liegen, manipuleren en verdraaien. Alles voor hun PvdA heilstaat zodat ze het bij anderen weggeroofde geld op keurige socialistische wijze kunnen verbrassen. Waarom onderzoekt Elsevier niet eens de (on)afhankelijkheid van het NL'se propaganda-korps ?

Uitstekend artikel! En analyse van een partij in ontbinding. Ze weten het zelf alleen nog niet door virtuele peilingen die hoop geven en het gekoppelde media circus die de verlopen sinterklaas Job op de oude schimmel proberen te hijsen. Tot mislukken gedoemd! Helaas PVDA, het is allemaal zo doorzichtig. Zo ingestudeerd! Daar trapt geen redelijk denkend mens meer in.

Fantastisch stuk met een - voor 'de rooien' - stuitend hilarische uitsmijter. Het mooie, bovendien, is dat de strekking van het verhaal klopt. Tot nu toe heb ik bij de PvdA waterdragers P&W, Nova enz. alleen maar een Cohen gezien met een sjacherijnige kop die niet wil of kan antwoorden. Die man is (sociaal-communicatief) volstrekt incapabel voor de functie van MP.

Het is toch schandalig dat we dag in dag uit op TV (NOS en Vara) de propaganda machine van de socialisten moeten horen. Eergisteren Cohen, gisteren WEER dat uiterst vervelende, politiek nooit iets voor elkaar gekregen hebbende en storend slissende mens halsema.

Als U belazerd wilt worden kijk dan moet je Ned 1.2.3

Prof. dr. A. Ellian over Job Cohen (11.5.10)

Cohen is een hoekige, stuurse, norse dweil en een autoritaire, arrogante regent die de meest radicale, onredelijke en extreme oplossingen voor sociale en economische vraagstukken heeft die je kunt bedenken, aldus Ellian.
De Leidse hoogleraar heeft een nieuw mikpunt voor zijn persoonlijke aanvallen gevonden.

Prof. dr. D. Pinto over Job Cohen (10.5.10)

“Cohen heeft nu reeds zijn eigen brevet van onvermogen afgegeven.” Aan het woord is prof. David Pinto (Vk, 29.4.10). Hij is weliswaar gepromoveerd, maar hij heeft geen enkele publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. Bovendien is hij hoogleraar interculturele communicatie, dus het schermen met de titel ‘hoogleraar’ in een stuk over de kwaliteiten van een politicus is feitelijk niet meer dan een poging om een expertise te claimen die hij niet bezit.
Cohen is ongeschikt voor het minister-presidentschap, meent Pinto.
De redenen:
1. Cohen kon maar één van de drie vragen over economie beantwoorden, die Twan Huys (Nova) hem stelde in een interview.
2. Als burgemeester van Amsterdam kan hij weinig succes hard maken. Pinto: “Zodra het gaat om blunders zoals het giga echec van Noord-Zuid lijn roept hij publiekelijk en zonder blikken of blozen zoiets: iedereen denkt dat de burgemeester de baas is in de stad, maar dat is niet zo. Hier is de betrokken wethouder verantwoordelijk voor.”
3. Zijn lichaamshouding tijdens die uitzending van Nova was slecht.
Analyse. Een wel erg magere onderbouwing van Pinto. Op basis van twee foute antwoorden op drie vragen én een foute lichaamshouding kan Pinto vaststellen dat Cohen niet deugt voor het ambt van minister-president.
Wat de tweede reden betreft, was Dales (VVD) de verantwoordelijk wethouder. Verder voorspelt Pinto dat Cohen het gaat afleggen tegen Balkenende, die volgens hem een alleskunner is. Maar dat zal dan nog moeten blijken.