100 hoogleraren die schermen met hun titel (31.5.10)

Het pamflet van honderd hoogleraren over de veehouderij, waarover ik eerder berichtte, is volgens Frans van Knapen onwetenschappelijk. “Geen wonder dat het niet ondertekend werd door professoren die wel uit het vakgebied komen”, meent Van Knapen, die als hoogleraar Veterinaire Volksgezondheid aan het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht is verbonden.
In zijn bijdrage gaat hij onder meer in op het gebruik van de titulatuur door de ondertekenaars. Hierover schrijft hij:
“Terug naar de hoogleraren en hun emoties. Ook hoogleraren zijn burgers en hebben alledaagse emoties. Een initiatief om tot inkeer te komen inzake intensieve veehouderij mag. Het zou van gevoel van nuance getuigen als zij hun initiatief gewoon ondertekenen met Roos, Jan, Piet of Maarten. Maar niet als hoogleraar, dat heeft er niets mee te maken. Zij getuigen niet van wetenschappelijk, zelfs geen inhoudelijk inzicht. Dat is geen verwijt maar een constatering. Vergelijkbaar zou zijn dat ik als hoogleraar veterinaire volksgezondheid een actie ontketen onder collega hoogleraren in Nederland om te komen tot verhoging van de juridische strafmaat. Ik denk dat ik voldoende sympathisanten zou kunnen vinden om een petitie te ondersteunen, maar die wordt niet ondersteund door feitelijke kennis. Sterker nog, veel collega’s zouden zich afvragen of ze wel mee willen doen omdat het niet hun vakgebied betreft. Er is dus wel degelijk sprake van een kritisch denkvermogen. Als het over ethiek gaat of dierenwelzijn of milieuzorg, heeft ieder burger een mening. Gelukkig maar. Maar hoogleraren moeten zorgvuldig zijn in het gebruik van hun titel wanneer het om hun persoonlijke mening of emoties gaat.”
Analyse. Van Knapen heeft volstrekt gelijk. Het feit dat iemand expert op één bepaald gebied is, betekent nog niet dat hij dus expert is op talloze andere terrein, die buiten zijn vakgebied liggen. Het gebruik van die titels suggereert een expertise die er niet is.