Marbe, Etty & Cohen 2 (20.5.10)

Volgens Etty getuigt Marbes kritiek van totale hysterie, onder meer vanwege Marbes opmerking over Cohens afzijdigheid. Maar Marbe staaft haar bewering dat Cohen een afzijdige bestuurder is met een aantal voorbeelden. Onder andere met uitlatingen tijdens zijn sollicitatie en met uitlatingen van zijn nieuwjaarsspeech waarin hij over zijn verhouding tot de politie sprak.
Marbe onderbouwt (een deel van) haar kritiek dus wel degelijk. Het verwijt van hysterie is dan ook een persoonlijke aanval op Marbe.