Mees over politici (21.5.10)

De Tweede Kamer heeft eind 2009 met algemene stemmen een wetsvoorstel aangenomen dat het aantal commissariaten dat één persoon kan bekleden bij beursgenoteerde vennootschappen of andere grote rechtspersonen beperkt tot vijf, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt, precies zoals het Morris Tabaksblat in 2003 voor ogen stond.
De Eerste Kamer ligt “dwars. De meeste senatoren hebben meer commissariaten en toezichthoudende functies dan onder de nieuwe wet is toegestaan en willen daarom tegen het wetsvoorstel stemmen. In plaats van naar het maatschappelijk belang kijken de senatoren louter naar hun eigen belang. Geen wonder dat kiezers cynisch worden en zich van de traditionele politieke partijen afkeren.”
Mees maakt zich schuldig aan de persoonlijke aanval. De senatoren kijken louter en alleen naar hun eigenbelang en hebben zodoende geen oog voor het algemeen belang. Waarop dit alles is gebaseerd, wordt niet duidelijk.