Prof. dr. D. Pinto over Job Cohen (10.5.10)

“Cohen heeft nu reeds zijn eigen brevet van onvermogen afgegeven.” Aan het woord is prof. David Pinto (Vk, 29.4.10). Hij is weliswaar gepromoveerd, maar hij heeft geen enkele publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. Bovendien is hij hoogleraar interculturele communicatie, dus het schermen met de titel ‘hoogleraar’ in een stuk over de kwaliteiten van een politicus is feitelijk niet meer dan een poging om een expertise te claimen die hij niet bezit.
Cohen is ongeschikt voor het minister-presidentschap, meent Pinto.
De redenen:
1. Cohen kon maar één van de drie vragen over economie beantwoorden, die Twan Huys (Nova) hem stelde in een interview.
2. Als burgemeester van Amsterdam kan hij weinig succes hard maken. Pinto: “Zodra het gaat om blunders zoals het giga echec van Noord-Zuid lijn roept hij publiekelijk en zonder blikken of blozen zoiets: iedereen denkt dat de burgemeester de baas is in de stad, maar dat is niet zo. Hier is de betrokken wethouder verantwoordelijk voor.”
3. Zijn lichaamshouding tijdens die uitzending van Nova was slecht.
Analyse. Een wel erg magere onderbouwing van Pinto. Op basis van twee foute antwoorden op drie vragen én een foute lichaamshouding kan Pinto vaststellen dat Cohen niet deugt voor het ambt van minister-president.
Wat de tweede reden betreft, was Dales (VVD) de verantwoordelijk wethouder. Verder voorspelt Pinto dat Cohen het gaat afleggen tegen Balkenende, die volgens hem een alleskunner is. Maar dat zal dan nog moeten blijken.