Drayer vs. Otto 2 (29.6.10)

Gisteren haalde ik een column van Drayer in Trouw aan. Ze trok de motieven van prof. Otto en zijn collega’s in twijfel, zonder daar overigens overtuigende argumenten voor aan te dragen. Vandaag ga ik in op enkele reacties op die column, die kennelijk zijn uitwerking op de lezers niet miste.

Hieronder een bloemlezing van de reactie:

Buiten het feit dat ze geen kranten lezen in Leiden hebben ze blijkbaar ook nog nooit gehoord van internet...

Hier nog zo'n naïeveling. Wibren van der Burg, Hoogleraar rechtsfilosofie (betaald door ons): "schoentjes uit tijdens ontruiming"

Goed artikel! Maar ook verbasend wat een naieve hoogleraar. Het getuigt van een onbenulligheid, een wereldvreemdheid en gevaaronderschatting.

Jan Michiel Otto is inderdaad iemand uit de categorie "nuttige idioot".

Een columniste weet inderdaad meer over de Shariah dan een wetenschapper die te kwader trouw id.De islamologie wordt in het westen vooral bedreven door bekeerlingen die vaag en ontwijkend worden zodra je over hun geloof begint.

Dat de universiteiten en hogescholen bevolkt worden door 'nuttige idioten' als Jan Michiel Otto is al decennia lang bekend. Het is een kwestie van omhoog likken en naar beneden trappen.

Verbaast mij niets van dat stelletje PvdA aanhangers/sympathisanten. Het is een geijkte, leugenachtige rooie manier van doen, denken en schrijven, is al vaker vertoond vanuit Leiden, ook vanuit de universiteit aldaar en aanverwante instelingen etc.