Kluun versus de culturele elite (16.6.10)


Kluun ergert zich aan opiniemakers, zo blijkt uit een uitzending van Pauw & Witteman (30 oktober 2008). Hij hekelt het scoren van opiniemakers. De culturele elite houdt niet van mensen, maar van zeiken. Salonhufterig is de norm. Schaamteloos mag je mensen voor rotte vis uitmaken. En Kluun kan daar niet bij.
Analyse. Kluun heeft zeker een punt waar het ’t scoorgedrag van de elite betreft. Voorbeelden te over in deze webstek, onder de noemer ‘persoonlijke aanval’.
Dan maakt het niet uit dat ook Kluun dat de categorie ‘afzeikers’ hoort. Zo zet hij atheïsten weg als lieden met “een dwangmatige behoefte tot beredeneren en bewijzen”. Ook weet hij dat “een ‘zelfverklaard atheïstisch opiniemaker’ voor de camera of in een column nooit durft te verklaren dat hij iets had meegemaakt dat vreemd en onverklaarbaar was. Dat zou haaks op zijn imago staan.” *
.
* Met dank aan Renzo Verwer, auteur van Bobby fischer voor beginners.