No entrt (3.6.10)

De Telegraph weet te melden dat wegwerkers in het Engelse Smethwick, een voorstad van Birmingham, een fout hebben gemaakt: ze hebben in plaats van 'No entry' (geen toegang) hadden ze 'No entrt' op de weg gekalkt. Het bericht werd in de Telegraph breed uitgemeten (zie een stuk van de website hiernaast).

De Telegraph laat de 26-jarige Steven Bolton, een inwoner van Smetwick, aan het woord: de vergissing is tekenend voor de incompetentie van het lokale bestuur. 'Entry is nou niet bepaald een lastig woord. Het is typisch voor het bestuur hier dat ze zelfs dit niet goed kunnen doen.'
Analyse. Eerst de inhoudelijke bewering. Een fout van wegwerkers wordt breed uitgemeten en gekoppeld aan het bestuur van de stad. Er wordt een causaal verband gelegd dat niet erg voor de hand ligt.
Datzelfde geldt ook voor de andere personages die de Telegraph opvoert. Bijvoorbeeld Marie Clair. Deze woordvoerdster van de Plain English Campaign zei dat fouten als deze een aanslag doen op de beurs van de belastingbetaler. Clair: "Ik denk dat het een symptoom is van onze samenleving dat een indivudu geen verantwoordelijkheid nemne voor hun fouten. Zoiets eenvoudigs als dit had gecontroleerd moet worden."
Het plaatje zelf laat echter gewoon een fout je zien: een verkeerde letter. De Telegragh blaast hier - middels haar lezers - de zaak enorm op.