Strafbare feiten (2.6.10)

De eerste huisregel (het is niet toegestaan zich schuldig te maken aan strafbare feiten) lijkt me overbodig. Een strafbaar feit is immers een gedraging die bij de wet verboden is. Die zijn dus per definitie niet toegestaan.
Kortom, niet toegestane gedragingen zijn niet toegestaan.