Volkskrant, Pechtold & het kontje van de PvdA (7.6.20)

deVolkskrant met het onjuiste bericht op 5 juni 2010

Onderzoeksbureau Nyfer heeft fouten gemaakt bij het berekenen van koopkrachteffecten van politieke partijprogramma's in opdracht van de Volkskrant. Pechtold schrijft hierover: “De economie redactie van de Volkskrant is er kennelijk zo weinig deskundigheid in huis dat men de uitkomsten van een onderzoek niet kan controleren. Ze zien niet dat de cijfers niet kloppen, dat er hier en daar een min vergeten is, dat de methodiek afwijkt van die van het Centraal Planbureau en ze hebben niet door dat er selectief gewinkeld wordt in het standaard uitgavenpatroon van een Nederlands gezin."
"Hoeveel mensen bij De Volkskrant zijn er eigenlijk bij deze evidente onzin betrokken geweest?! Wie was er allemaal zo ‘triggerhappy’ om met een mooie opening de PvdA nog even een kontje te geven een paar dagen voor de verkiezingen?”

Maar de Volkskrant schrijft op haar site (op 6 juni): “De onderzoeksresultaten zijn vrijdag door de politieke partijen op onjuistheden gecontroleerd. Toch zijn er fouten blijven staan. De Volkskrant wijt dat aan de hoge tijdsdruk. De daardoor ontstane onzorgvuldigheid rekent de krant zichzelf aan.”
Zat men bij D66 dan ook te slapen? Nee, want in de rectificatie op maandagochtend (7 juni) zegt de Volkskrant dat D66 (en andere partijen) wel degelijk op vrijdagmiddag gereageerd hebben op onjuistheden. Die werden echter - in eerste instantie - gewoon genegeerd.