Voorpost (15.6.10)

De nationalistische groep Voorpost verstoorde in De Balie in Amsterdam onlangs een zitting van een shariarechtbank. De Balie had deze avond georganiseerd als eenmalig experiment. De bedoeling was dat bezoekers een zaak aanhangig konden maken, die dan vervolgens door ‘bevoegde shariarechters’ werd beslecht. Op deze wijze kan men inzicht krijgen in de totstandkoming en werking van de sharia.
Nog voor de eerste 'zaak' voorkwam, nam een Voorpostactivist het woord. Deze deelde onder meer mee dat er andere acties zouden volgen als er nog zo’n bijeenkomst zou worden georganiseerd.
Analyse. Een typisch geval van een argumentum ad baculum zover er met andere acties gedreigd gaat worden.