Blunders van Elsevier 2 (2.7.10)

Elsevier wist te melden dat de SGP een spoeddebat aan over het toenemende aantal antisemitische incidenten in Nederland had gevraagd en dat demissionair minister Ernst Hirsch Ballin (CDA, Justitie) had gezegd dat cijfers niet uitwijzen dat er sprake is van een toename.
Ook haalde Elsevier het
Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Die vond het “klinkklare nonsens”, want de minister beriep zich op het Antidiscriminatiebureau Amsterdam dat juist signaleerde dat gevallen van antisemitisme het meest gestegen zijn van alle soorten discriminatie. Elsevier: “Het aantal anti-joodse incidenten steeg het afgelopen jaar met 55 procent, tot 167 gevallen. De daders zijn bijna altijd jonge Marokkanen.”

Analyse. Door 2009 met iets, waarschijnlijk 2008, te vergelijken, lijkt er sprake te zijn van een explosie. Daar kunnen de volgende kanttekening bij worden gezet. De hyperlink geeft geen informatie over de procentuele stijging. Laten we het er op houden dat dit gewoon een slordigheidje is. Maar dan nog zou je verwachten dat Elsevier een beetje onderzoek deed naar de bewering dat er sprake is van een stijging van antisemitisme. Pieter Hilhorst van de Volkskrant deed dat wel. "Afgaande op het aantal meldingen dat bij het CIDI binnenkwam, blijkt er helemaal geen sprake van een gestage toename van het aantal incidenten. In 2002 waren er 359 incidenten, in 2009 waren dat er 167. Een daling met meer dan 50 procent! Het grootste deel van de meldingen heeft niets te maken met intimidatie op straat, maar met e-mail en bekladdingen. (...) Dan de ernstige incidenten. In 2009 zijn er 20 scheldpartijen gemeld, 6 bedreigingen en 4 voorvallen van geweld. In 2010 is nog geen enkel voorval van geweld gemeld. Vroeger gaf het CIDI een uitgebreide weergave van de incidenten. Dat is nu niet gebeurd. Desgevraagd meldt het CIDI dat daar geen tijd voor was. Om een beeld te krijgen heb ik daarom gekeken naar oude rapportages. In 2004 waren er 5 incidenten met fysiek geweld. Vier keer is iemand bespuugd. Een keer is een kopje koffie uit iemands hand geslagen. Eenmaal is een bril van iemands gezicht geslagen.”

NOS-redacteur Rinke van den Brink, auteur van verschillende boeken over extreem-rechts en racisme, sprak eveneens van een daling: In de cijfers die het CIDI op 24 juni publiceerde zit een verdubbeling van het aantal geweldincidenten (van twee in 2008 naar vier in 2009, nul in 2010 tot nu toe); een verdubbeling van het aantal bedreigingen (van drie naar zes in 2009, één in 2010 tot nu toe). Het aantal vernielingen aan synagogen, monumenten en begraafplaatsen nam toe van nul naar zes in 2009 (geen gevallen tot nu toe in 2010). Bekladding van synagogen, monumenten en begraafplaatsen nam toe van twee naar drie voorvallen in 2009 en vier tot nu toe in 2010. Antisemitische bekladdingen op andere plekken kwam in 2008 zeven keer voor en in 2009 zestien keer (in 2010 tot nu toe drie keer). Schelden werd in 2008 zeventien keer gemeld en in 2009 twintig keer (zes keer in 2010). In 2009 werden vijftig antisemitische e-mails gemeld tegen dertig in 2008 en 37 tot nu toe in 2010. (...) In de CIDI-cijfers lijkt er op grond van de cijfers tot 24 juni in 2010 een daling op te treden van de ernstigere incidenten zoals geweld, bedreigingen, vernielingen aan synagogen en dergelijke. Ook bij het schelden lijkt zich een daling aan te kondigen. Bij e-mails en bekladding van synagogen is er sprake van een stijging.”

Ook onderzoeker Donselaar constateert dat het aantal meldingen van antisemitisme in Nederland een dalende trend vertoont. Donselaar verricht hierover samen met een aantal collega’s onderzoek in opdracht van het ministerie van VROM. Dit onderzoek mondt uit in de Monitor Rassendiscriminatie 2009.

(Even buiten het kader van deze blog. In de Monitor stond overigens dat discriminatie in zijn algemeenheid vertoont een lichte daling, maar dat geweld tegen moslims neemt toe. Eigenlijk is dit een heel interessant fenomeen. Van een toename van geweld tegen joden blijkt geen sprake te zijn, maar dat is bij Elsevier nieuws; van een toename van geweld tegen moslims blijkt wel sprake te zijn, maar dat is bij Elsevier geen nieuws.)