De keuteltjes van Ramdas & Zwagerman

Joost Zwagerman (tekening R. Ritzen)

Paul Scheffer, die het multiculturele drama op de linkse agenda zette, is in de ogen van Ramdas te optimistisch geweest over de onderklasse in Nederland: “de meeste Hollanders zijn langzaam tot de middenklasse gaan behoren (volgens Scheffer, RR.). Want zie: ze hadden een eigen huis, een eigen auto en ze konden op vakantie gaan. Is dat niet erg kortzichtig? Behoor je echt tot de middenklasse als je de spullen hebt die vroeger alleen de middenklasse zich kon veroorloven? Die Hollanders die in die eigen huizen wonen en een eigen auto hebben en met vakantie kunnen, zijn voor een groot deel white trash. Het zijn tokkies, het zijn families Flodder, met achterlijke ideeën en onbeschofte omgangsvormen. Wat kun je anders zeggen van de meeste Telegraaflezers, SBS-6- en RTL-kijkers en PVV-stemmers, dan dat ze boers, onbehouwen, ruw, plat, vulgair, ordinair en ongemanierd zijn? Primitieve, rancuneuze, rechtse en extreemrechtse types zonder moraal, zonder principes, zonder idealen; kan het anders worden geformuleerd?

Dat schoot Joost Zwagerman in het verkeerde keelgat Hij reageerde op het stuk met een vinnige kritiek: “Anil Ramdas, die in de jaren negentig de gewoonte had achter iedere boom een fascist te ontwaren, bereikt in dit stuk nieuwe dieptepunten - zelfs voor zijn doen. Ramdas zet alle stemmers op Geert Wilders weg als 'achterlijk' en inferieur. Natuurlijk. Dat zich links noemende intellectuelen de gemiddelde Jan Modaal als 'achterlijk' wegzetten, gebeurt niet voor het eerst. Hoezo, opkomen voor de onderklasse? Maar zelden gebeurde het zo haatdragend als bij Ramdas. Wie maar lang genoeg door types als Ramdas voor achterlijk wordt uitgescholden, wendt zich uiteindelijk tot Wilders. Anil Ramdas is geen haar beter dan de man wiens ideeën hij wenst te bestrijden. Sterker: hij is erger. Verblind door withete haat jegens white trash meent hij dat anderen hem hierom vooruitstrevend zullen vinden. Die taxatiefout zal zelfs Wilders niet maken.”

In een tweede reactie haalde Zwagerman nog een keer uit: Ach, en dan nog een detail. Beide publicisten schrijven hun stukken in NRC Handelsblad. Ramdas is zo welgemanierd en welopgevoed om uit de school te klappen hoe Scheffer kennelijk bekend staat bij die krant - als 'lastig'. O ja? Moeten wij nu onthullen hoe diezelfde Ramdas 'bekend staat' - bij de mensen van de Balie, NRC Handelsblad en VPRO? Wat een niveau. Om te huilen.

Ramdas deed vervolgens weer een nieuw duitje in het drogredenzakje: “Nu is Zwagerman ontstemd omdat ik de blanke onderklasse als een blanke onderklasse aanwijs, en daarbij de harde term 'White Trash' gebruik. Dat mag niet, volgens Zwagerman, omdat ik de aanhangers van Geert Wilders beledig. Dat is inderdaad heel vervelend van mij. Maar zo komen we telkens weer een stapje dichter bij de ware affiniteit van sommige blanke schrijvers. Het wachten is op het moment waarop zij ronduit zeggen dat ze allochtonen verachten en Wilders toejuichen. Of nee: dat moment is er misschien al.” En verder haalde hij een roman van Zwagerman erbij. Volstrekt irrelevant. Zwagerman had dan ook gelijk in zijn weerwoord: “Maar polemiseren kan Ramdas nog steeds niet, blijkt ook nu. Ik reken hem een doorgeschoten stigmatisering aan van Nederlanders die hij smalend wegzet als 'white trash' - en wat doet meneer? Hij begint te zemelen over mijn 'boekje' uit 1994. Ja hoor, vriend. Lees eens een beginnersboekje argumentatieleer.”

Zwagerman was nog niet uitgeraasd. In een volgende reactie werd de persoon Ramdas doorgelicht: “Nu zijn het de zelfbenoemde progressieve, euh, denkers als Ramdas die van zichzelf vinden dat ze een kwartje zijn en die spugen op de dubbeltjes onder ons - de 'achterlijken', behorend tot de 'white trash'. Is het gek dat mensen die vol walging worden weggezet door de Ramdassen onder ons zich wenden tot een rancuneuze obsessionado als Wilders? Als Wilders op basis van de misdragingen van een kleine groep jonge Marokkaanse Nederlanders een hele bevolkingsgroep stigmatiseert en schoffeert, dan heet dan 'gevaarlijk' en xenofoob. Dat zal heus. Als iemand als Ramdas op basis van het getier van een kleine groep rancuneuze kleinburgers die zich roeren op internet een hele bevolkingsgroep (bijna 2 miljoen Nederlanders) stigmatiseert als 'achterlijk', dan vindt Ramdas dat van zichzelf vermoedelijk heel strijdbaar en vooruitstrevend. Wat een tragisch misverstand - en wat een pijnlijk verkeerd zelfbeeld heeft vriend Ramdas. In al zijn neerbuigendheid en weerzin lijkt hij meer op Wilders dan hij in staat is te beseffen. Was het iemand anders, dan zou ik dat sneu voor hem of haar vinden. Maar omdat Ramdas behalve tragisch ook geniepig en kleingeestig is (zie zijn bescheten ad hominem-reactie op mijn ontmaskering van zijn haatdragendheid jegens een bevolkingsgroep, vind ik het iets minder sneu dan voor een ander. Ik kan het alleen maar eens zijn met reageerder Coco, die hier stelt dat Ramdas zich van dezelfde vooroordelen en platte retoriek bedient, die hij zo veroordeelt in de populist met wie hij het toevallig niet eens is. Tja. Een antwoord hierop kunnen we van onze teerhartige vriend niet krijgen - omdat 'ie die niet heeft. Wat een misère. En wat een zelfontmaskering.”

Zwagerman kreeg de smaak te pakken, want even later verscheen hij weer op de site: “Ik heb altijd wantrouwen gekoesterd tegen de term 'links racisme'. Maar het bestaat, zij het gelukkig op kleine schaal. Ramdas levert vooralsnog de standaard voor die schaal. Je moet het maar willen.”


Kennelijk was dat nog niet scherp genoeg en dus gaf Zwagerman zichzelf nog een herkansing. Dit floepte er op de site: “Ik heb een pamflet geschreven waarin ik aankaart hoe pijnlijk en contra-effectief het voor het maatschappelijk debat het is om anderen racist of fascist te noemen. Maar zelfs ik trek mijn grenzen: dhr. Ramdas is een racist. Lees zijn woorden. En zie dat hij 'de meeste' kijkers van rtl wegzet als white trash en extreem rechts. Ramdas is een racist. En niet zomaar een. Hij is een hardcore racistisch.” Bovendien merkte Zwagerman op dat als iemand hetzelfde als Ramdas zou schrijven over Surinamers, hij meteen problemen zou krijgen met het OM.


Zwagerman reaguurde, twitterde (of tweette?) vrolijk verder en legde en passent om drie uur ‘s nachts nog even een keuteltje op de Facebookpagina van Ramdas (althans, dat beweerde de laatste). Hoewel Ramdas beweerde Zwagerman uit zijn Facebookvriendenclubje te hebben geknikkerd, lukte het Zwagerman dus toch: Pijnlijk hè Anil, nu velen je op internet ontmaskeren als de man die je bent: een racist. Dat was je altijd al, maar in de downfall van je leven kun je het niet meer verbergen. En lees mijn pamflet 'Hitler in de polder' er maar op na, door je vriend Sanders aangeprezen op Radio 5, dan zul je weten dat ik er fel op tegen ben om de racisme-kaart te spelen - dat doen al zovelen. Dus zegt het zeer veel als juist ik die kaart wel trek. En ik trek 'm voor jou, vriend: jij bent er een, een volbloed en hardcore racist. En geloof me, ik zal mijn pen scherpen...”


Ramdas legde een tegenkeuteltje: “De toon, de stijl, het zich beroepen op de boerse oprispingen van collega 'reaguurders', zoals ze bij GeenStijl heten, het zich behaaglijk voelen in het riool van de meningsuiting, namelijk het internet, dat naast enkele normale mensen vooral wordt bevolkt door een nieuw type hooligans - die Joost Zwagermans levert het onbetwistbare sociologische bewijs van mijn column. Dank, u allen, voor de medewerking. U kunt zich weer gaan storten op een andere calamiteit in De Telegraaf. Dank ook dat u de website van DeBuren doorgetwitterd hebt gekregen, u ziet, u hoeft niet alleen aangewezen te zijn op de eigen kring van scheldpagina's, waar ik mijn column op baseer: overal waar geen redactie op is, barst u los. En dank tenslotte Silphain Ephimenco, onze enige smet op een verder goede en beschaafde krant Trouw (maar de hooligans moeten toch ergens terecht kunnen).
Ik kan niet anders zeggen dan dat het experiment is geslaagd: White Trash bestaat. Ze is op commando oproepbaar.
Hartelijke groet, Anil Ramdas”


VN noemde het een ordinaire scheldpartij (25 sept.) en dat was het uiteindelijk ook.