Eerdmans over moord & doodslag (10.9.10)

.
Joost Eerdmans mocht bij Pauw & Witteman vertellen dat het aantal moord- en doodslaggevallen de afgelopen jaren fors is toegenomen (12:40; zie uitzending). Die mening wordt gedeeld door Crimesite: “Het moord- en doodslag cijfer is, en dat zal niemand verbazen, voor het vierde jaar op rij gestegen, waren het er in 2007 nog 164, in 2008 waren dat er 174, dit jaar betreft het 188 moord en doodslagen!” Ook in Elsevier wordt deze trend benoemd: “Uit het jaarlijkse onderzoek van weekblad Elsevier blijkt dat in 2008 in totaal 159 moorden zijn gepleegd. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2007. Toen werden er 143 moorden gepleegd, het laagste cijfer sinds jaren. In 2006 werden 149 moorden gepleegd, toen ook een laagterecord. In 2005 waren het er nog 201. De dalende trend van de afgelopen jaren lijkt dus gestopt. In de jaren negentig van de vorige eeuw werden jaarlijks gemiddeld echter 250 moorden gepleegd.”
Het komt er op neer dat vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw het aantal moord- en doodslaggevallen fors is afgenomen. In 2007 was er sprake van een laagterecord. In 2008 stijgt dat aantal weer en Elsevier concludeert dat "de dalende trend van de afgelopen jaren dus gestopt lijkt." Een historisch laagterecord (2007) wordt als uitgangspunt genomen en vervolgens wordt gewezen op een cijfer (2008) dat (ietsje) hoger ligt. De conclusie is dan dat de dalende trend dus stopt.
Eerdmans' bewering dat "er steeds meer families worden uitgemoord" is niet in overeenstemming met de beweging van de afgelopen twintig jaar. Dezelfde kritiek geldt overigens ook voor Elsevier en Crimesite.
Hier over een ander luchtballonnetje van Joost.