Wilders en de categoriefout (2.9.10)

Alambra, Spanje (foto: Ron Ritzen)

Wilders vindt de islam achterlijk. “Als het waar is, kan het me niet schelen dat mensen beledigd zijn”, aldus Wilders op de Australische televisie (Vk, 30.8.10).

Analyse. Wilders maakt hier een categoriefout. De uitspraak ‘de islam is achterlijk’ is geen empirische uitspraak, maar een normatieve uitspraak. Empirische uitspraken kunnen waar of onwaar zijn. Normatieve uitspraken zijn juist of onjuist. Wilders verbindt aan een normatieve uitspraak een kwalificatie (waar/onwaar) die daar niet aan kan worden gekoppeld.

Feitelijk beweert Wilders met zijn uitspraak dat de achterlijkheid van de islam een objectief feit is. Het is vast te stellen door enkel naar de werkelijkheid te kijken. Maar door enkel te kijken naar de islam kan men niet vastellen of deze achterlijk is. Wilders suggereert een schijnobjectiviteit.