Twee citaten van de dag over het publieke debat

(foto: Ron Ritzen)

"Verdachtmaking is helaas de norm. Wie het niet met feitelijkheden af kan, richt zich op de vermeende geheime agenda’s van de tegenstander of gaat verkrampt op zoek naar trauma’s of persoonlijkheidstoornissen bij de opponent." Door Yoeri Albrecht en Eddy Terstall (Vk, 6 oktober 2010).
In hun stuk hebben ze met name het islamdebat op het oog. Vanuit de optiek van deze site, de informele logica, hebben zij gelijk. Voor deze site zijn al die verdachtmakingen natuurlijk interessant, maar voor het debat dodelijk.
*
Het andere citaat is afkomstig van Macro Swart, een advocaat in Eindhoven. Naar aanleiding van het zwijgen van Wilders op de eerste dag van strafproces merkte rechter Moors op dat Wilders de discussie uit de weg gaat. Swart: "Daarmee raakt de rechter de kernvraag waar het bij vrijheid van meningsuiting om dient te gaan. Degene die gebruik maakt van zijn recht om zijn mening te uiten, heeft tegelijkertijd de plicht hiermee verantwoord om te gaan. Welke zin heeft het om een mening te uiten als het verlangen naar een debat erover vervolgens categorisch wordt ontlopen?" (Vk, 6 okt. 2010). In mijn binnenkort te verschijnen boek over het publieke debat staat Swarts stelling min of meer centraal. Ik wil daarbij nog een stap verder gaan: de vrijheid van meningsuiting wordt nu te vaak ingevuld op een wijze waardoor de vrijheid van meningsuiting van anderen wordt geblokkeerd. Daar zit m.i. een logische contradictie.
*