Grunberg & de persoonlijke aanval (21.12.2010)

“Vermoedelijk uit angst ontmaskerd te worden, citeert de heer Rutte snel Thomas Mann. Juist dat citaat bevestigt dat de heer Rutte de banaliteit van de parvenu vertegenwoordigt.” In deze column in de Volkskrant (20 dec.) drong Grunberg door tot de diepste lagen van de ziel van premier Rutte.

Ruttes antwoorden op vragen van de Volkskrant gaven volgens de columnist blijk van “een curieuze combinatie van vulgariteit, contaminaties en triomfantelijkheid.” Dat zou dan blijken uit een citaat als ‘Ik zal zorgen dat we dit met wortel en tak uitroeien.’

Grunberg: “ ‘Dit' slaat vermoedelijk op het ‘drugsmilieu in Eindhoven’, maar aangezien het belangrijkste programmapunt van de heer Rutte is dat de samenleving moet worden ‘terugheroverd op de hufters’ gaat er achter ‘dit’ wellicht meer schuil. De heer Rutte heeft het enthousiasme en de daadkracht van een leidinggevende bij de gemeentelijke reinigingsdienst. Groot vuil of hufters, het is hem om het even, zolang er maar ‘terugheroverd’ wordt.”

Analyse. In deze column lanceert Grunberg een reeks persoonlijke aanvallen met als trefwoorden ‘banaliteit’, ‘parvenu’ en ‘vulgariteit’. Zielenvorser Grunberg weet ook waarom Rutte Mann citeert: uit angst om ontmaskerd te worden. Om het geheel in stijl af te maken, voegt Grunberg ook nog ‘vermoedelijk’ toe.