De zaak-Henk H. (27.1.2011)

prof. dr. Ton Derksen

Gisteren, 26 januari 2011 heeft de CEAS, de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken, haar licht laten schijnen op de zaak-H.. Na twee jaar onderzoek concludeert de commissie dat de zaak-H. niet wordt heropend. H. zou de 37-jarige Pim Overzier naar een homo-ontmoetingsplaats hebben gelokt. Het lichaam van Overzier zou later vlak bij die plek worden gevonden. H. kreeg in 2004 twintig jaar voor die moord. Maar volgens oud-hoogleraar Ton Derksen is het niet aannemelijk dat de kleinere en lichtere H. Overzier had kunnen vermoorden én verslepen. Geert-Jan Knoops, advocaat van H., deelt die mening: zijn cliënt te klein en te tenger zijn om Overzier te kunnen overmeesteren zonder sporen van geweld achter te laten. Maar volgens de commissie verschilden zij slechts vijf centimeter in lengte, in plaats van ruim twintig.
Er werden enkele reconstructies van de moord en het slepen uitgevoerd, waaruit zou blijken dat H. fysiek niet in staat was tot de moord. Die commissie was niet onder de indruk van deze reconstructies. H. zou bijvoorbeeld weten dat het voor hem handig was om op een bepaalde manier te reageren.
In het lijvige rapport kunnen we op p. 390 lezen dat “de reconstructies plaatsvonden op een tijdstip 6/7 jaar na het overlijden van Pim. Dat impliceert naar de mening van het driemanschap dat de bevindingen van de reconstructies niet zonder meer één op één naar 2001/2002 ‘overgeheveld’ kunnen worden. Het gemak waarmee prof. Derksen stelt dat de kracht van een 62-jarige doorgaans niet zeer verschillend is van de kracht van een 56-jarige, mist elke wetenschappelijke onderbouwing. Het driemanschap deelt deze mening van prof. Derksen niet.”
Die laatste zin is merkwaardig. Als de commissie als argument opvoert dat een claim “elke wetenschappelijke onderbouwing” mist, dan zou de conclusie van de commissie moeten zijn dat we eenvoudigweg niet weten of een 56-jarige evenveel kracht heeft als een 62-jarige. Door te stellen dat de commissie het standpunt van Derksen niet deelt, geeft het driemanschap te kennen de claim inhoudelijk af te wijzen. Maar ook de commissie heeft hiervoor geen wetenschappelijke onderbouwing.