Heertje en de staat van het onderwijs (20.1.2011)

“Samen met de zgn. onderwijsdeskundigen Hans Luyten en Jan van Ravens heeft Scheerens een rapport gepubliceerd waaruit moet blijken dat Nederlandse jongens en meisjes bij basisscholen en bij het voortgezet onderwijs goed kunnen rekenen en schrijven, lezen, hun talen spreken en schrijven en allemaal zonder sjoemelen eindexamen doen, vergeleken met hun leeftijdgenoten uit andere landen”, aldus prof. Arnold Heertje in één van zijn columns (Rtl.z, 18 jan. 2011). Dat rapport deugt niet. Heertje: “Zij hebben geen weet van wat er op de werkvloer van het onderwijs gebeurt, zijn niet op de hoogte van de vele onbevoegde docenten en van het verwateren van het diploma door schoolexamens en zgn. profielwerkstukken.”

Het rapport van het drietal van de afdeling onderwijsorganisatie en –management “maakt duidelijk hoe slecht het in Twente bij de Universiteit Twente is gesteld met onderwijs en onderzoek.”

Analyse. In zijn column beperkt prof. Heertje zich tot een persoonlijke aanval. De ‘zgn.’ deskundigen weten niet wat er speelt op de werkvloer. Op de vraag wat er inhoudelijk niet aan het rapport deugt, geeft hij geen antwoord.

Het rapport deugt niet, zo moeten we op zijn gezag aannemen, en dat maakt dan ook duidelijk hoe slecht de Twentse universiteit is. Heertje maakt zich schuldig aan de drogreden van de overhaaste generalisatie.