Wilders en de persoonlijke aanval (24.1.2011)

Volgens politicoloog André Krouwel (VU) trekt de PVV geen toppolitici, omdat op de partij een taboe rust. Daardoor heeft de PVV moeite om geschikte kandidaten voor een politieke functie te vinden. Nu trekt de PVV volgens hem vooral mensen uit het middenkader. “De partij is geen establishment en staat te boek als behoorlijk extreem. Onder de kandidaten bevinden zich ook veel gelukszoekers, die een grote mond hebben. Ze ergeren zich aan iets en zullen dat in de politiek wel eens duidelijk maken.”

Wilders kwalificeerde de uitspraken van Krouwel als ‘onzin’. Hij voegde daar het volgende aan toe: “Zoals we van hem als PvdA-lid gewend zijn. Het is een beetje laf dat hij zijn politieke voorkeur steeds verzwijgt.”

Analyse. Wilders maakt zich schuldig aan een directe persoonlijke aanval. Krouwel verkondigt volgens Wilders wel vaker onzin en is bovendien laf. Met de verwijzing naar Krouwels lidmaatschap van de PvdA maakt Wilders zich schuldig aan een indirecte persoonlijke aanval.

Wat Krouwel verkondigt wijkt overigens niet af van hetgeen Afshin Ellian enige tijd geleden beweerde: “De burgers weten dat het voor Wilders niet makkelijk is geweest om een kandidatenlijst samen te stellen. Hoe komt dat? Omdat weinig burgers bereid zijn om op de lijst van Wilders te gaan staan. En dat komt door het maatschappelijke klimaat. Wie op de lijst van Wilders komt te staan, moet bijna bereid zijn afstand te doen van zijn normale leven.”