Het magische oog van Leo Prick (16.2.2011)

Marcel Canoy, hoogleraar economie in Tilburg, schreef over zijn ervaringen met een student die een scriptievoorstel indiende dat op het eerste gezicht redelijk oogde, maar feitelijk uitermate warrig was, nog los van het tenenkrommende Engels.

Leo Prick, medewerker van NRC Handelsblad, weet meteen waardoor dit alles komt. "Dat sommige studenten ernstige tekorten vertonen, is niet verwonderlijk. Je kunt niet alleen met vwo, maar ook met een hbo-propedeuse naar de universiteit. In veel gevallen hebben deze hbo-studenten mbo als vooropleiding. Studenten met een hbo-propedeuse hebben niet alleen een veel smallere basis, maar ook een lager niveau. Hun studieresultaten blijven mijlenver achter bij die van vwo-studenten." (NRC, 14 februari 2011) Hij kan zich niet voorstellen dat iemand met een vwo-opleiding – waar Engels een verplicht examenvak is – deze taal zo beroerd beheerst dat een veertienjarige dat lachwekkend vindt. "De student van Canoy is dus vermoedelijk via een andere weg de universiteit binnengestapt."

Analyse. Het ging dus om een student, die kennelijk wel (bijna) alle tentamens heeft gehaald, maar niet in staat i onderzoek te verrichten. Prick weet waardoor dit komt. Deze student moet wel haast van het hbo komen, want studenten met een hbo-achtergrond hebben een smallere basis en een lager niveau dn studenten met een vwo-achtergrond. M.b.t. deze redenering wil ik de volgende punten opmerken:

Eigenschappen van een groep kunnen niet zonder meer worden toegeschreven aan één individu van die groep. Los daarvan is het nog maar de vraag of studenten met een hbo-achtergrond als groep per definitie zoveel lager scoren. Cijfers die ik heb gezien, wijzen in een andere richting.

Bovendien hanteert Prick een handige immuniseringstrategie: “…ik kan me niet voorstellen…” en “…vermoedelijk…”.