Prick en (zeer) zwakke hoogleraren (3.2.2011)

De Groningse schooldirecteur Godlieb heeft kritiek op de inspectie. Die kijkt enkel naar taal en rekenen en bij de beoordeling van scholen wordt te weinig rekening gehouden met de achtergrond van de leerlingen. Godlieb: “Onderzoek toont dat 80 procent van de succesfactoren buiten de invloed liggen van de school. Het grootste deel van de rest is de kwaliteit van de leerkracht. Als je die goed opleidt en al dat wantrouwen verdwijnt, komen passie en enthousiasme terug.”

NRC-redacteur Prick meent dat de vaak gebrekkige resultaten van scholen in het Noorden een andere verklaring verdienen (NRC, 2.2.2011). Het is een kwestie van gebrek aan concurrentie. Het bewijs voor deze stelling is als volgt: “Onlangs zat Hans Laroes, die per 1 juli vertrekt als hoofdredacteur van het NOS-journaal, aan tafel bij Pauw & Witteman. Hem werd gevraagd hoe te verklaren dat de kwaliteit van het NOS Journaal de afgelopen jaren aanzienlijk zou zijn verbeterd. Dat was, aldus Laroes, te danken aan de concurrentie met RTL Nieuws. Als monopolist word je nu eenmaal gemakzuchtig, daar valt moeilijk aan te ontkomen. Wat voor een nieuwsrubriek geldt, geldt ook voor andere sectoren, zoals het onderwijs. Als daar, zoals op het platteland in het Noorden, concurrentie ontbreekt, wordt het achterblijven van goede resultaten uit gemakzucht toegeschreven aan externe factoren zoals het gebrek aan intelligentie bij de leerlingen en de achtergrond van de ouders.”

Van het feit dat Godlieb in zijn actie gesteund wordt door een aantal hoogleraren en andere wetenschappers, is Prick niet onder de indruk: “Voor die beroepsgroep geldt hetzelfde als voor de basisscholen: ook daaronder vind je er die als zwak of zeer zwak moeten worden bestempeld.”

Analyse. Prick wuift de expertise van de hoogleraren, die Godliebs acties ondersteunen, erg makkelijk weg. Er zijn zwakke en zelfs zeer zwakke hoogleraren, aldus Prick. De presuppositie is dat zwakke en zeer zwakke hoogleraren de actie van Godlieb ondersteunen. Maar op basis van deze presuppositie kunnen we elk wetenschappelijk verschil zonder nadere argumentatie beslechten door eenvoudigweg te stellen dat een wetenschapper die een bepaald standpunt onderschrijft, een intellectueel tekort heeft.