Jongensbesnijdenis 2: Stein


In de Volkskrant verscheen naar aanleiding van mijn reactie op Steins artikel een ingezonden brief van Stein. Hieronder mijn reactie die ik naar de Volkskrant stuurde, maar die niet werd geplaatst.

Naar aanleiding van mijn stukje (opinie, 10 juli) verkondigt Yoram Stein (12 juli) allerlei onjuistheden. Zo schrijft hij dat “de Keulse rechter het immers wel prima vond dat een arts de voorhuid verwijdert”. Dat is volstrekt onjuist. De Duitse rechter spreekt van een ‘Verbotsirrtum’ van de arts. De medicus leefde volgens de rechter ten onrechte in de veronderstelling dat hij niets strafbaars had gedaan. Het was alleen niet verwijtbaar, omdat de arts in “subjektiv guten Gewissens” had gehandeld.  
Bovendien draait Stein de bewijslast om. Hij poneert dat de rechter zich door antireligieuze motieven laat leiden en eist van mij om het tegendeel te bewijzen. De bewijslast ligt echter bij hem.
Stein beweert dat er volgens mij er geen antireligieus klimaat heerst. Ik zeg letterlijk dat zijn bewering (dat er zo’n klimaat heerst) juist in dit verband niet klopt, omdat in Nederland de Hoge Raad vorig jaar een uitspraak heeft gedaan, die juist uiterst gunstig is voor religieuzen. Ik doe helemaal geen uitspraken over ‘Het Klimaat’.
Op zijn weblog maakt Stein het helemaal bont.  Daar schrijft dat “ 'fatsoenlijke mensen' als de heer Ritzen (…) de 'beschaafde' conclusie hebben getrokken dat alle religies even achterlijk zijn, en dat wij in onze samenlevingen in de eerste plaats maar eens flink ten strijde moesten trekken tegen het jodendom en het christendom, religies waar onze cultuur en moraal op gebouwd is, om zo te verzwijgen dat het eigenlijk allemaal om de moslims en de islam te doen is.” 
Op zijn weblog heb ik gereageerd op zijn commentaar.