Jongensbesnijdenis 5: het redactioneel commentaar in het NRC


De discussie over een wettelijk verbod van jongensbesnijdenis leverde ook een redactioneel commentaar in het NRC (28 juli 2012) op. Hieronder een opsomming van de fouten.

1.“Godsdienstvrijheid is niet onbeperkt. Alle grondrechten kennen hun beperkingen.”
Dat is onjuist. Art. 1, 5, 7 lid 1 en 114 van de Grondwet kennen geen beperkingsclausule.

2.“Zeker als de ene vrijheid strijdig is met de andere, zoals bij besnijdenis. Want circumcisie is een inbreuk op de onaantastbaarheid van het lichaam, waar het kind niet om heeft gevraagd en, belangrijker, die het op latere leeftijd ook niet ongedaan kan maken. Dat is het fundamentele verschil met pakweg de wijwaterkwast die geen onomkeerbare fysieke tekens nalaat. Moet besnijdenis daarom ook als mishandeling worden aangepakt, zoals de Duitse rechter opperde?”
Hier wordt een standpunt vertekend. De Duitse rechter stelde dat de besnijdenis van jongens (ook) verboden is op grond van de wet. De onomkeerbaarheid werd niet aangehaald als argument dat besnijdenis daarom als mishandeling moet worden aangepakt. De juiste context is: “Zudem wird der Körper des Kindes durch die Beschneidung dauerhaft und irreparabel verändert. Diese Veränderung läuft dem Interesse des Kindes später selbst über seine Religionszugehörigkeit entscheiden zu können zuwider. Umgekehrt wird das Erziehungsrecht der Eltern nicht unzumutbar beeinträchtigt, wenn sie gehalten sind abzuwarten, ob sich der Knabe später, wenn er mündig ist, selbst für die Beschneidung als sichtbares Zeichen der Zugehörigkeit zum Islam entscheidet.

3. “Het wettelijk verbieden van besnijdenis is geen kwestie van zomaar een wet door het parlement loodsen en die vervolgens met het justitiële apparaat handhaven. Het debat over besnijdenis raakt te veel aspecten van de democratische rechtsorde om het zo eenvoudig voor te stellen.”
Dat lijkt me een stroman. Want wie beweert dat een verbod enkel een kwestie is van zomaar (effe) een wet door het parlement loodsen?

4. “Bovendien: aan wiens wens komt een wettelijk verbod eigenlijk tegemoet? Besneden mannen stappen tot nu toe niet systematisch naar voren, zoals onder seksueel verminkte vrouwen wel gebeurt.”
Volgens de artsenfederatie KNMG overlijdt 1 op 500.000 besneden jongetjes. Die statistisch ene correspondeert wel met mensen van vlees en bloed. Zouden die echt hun dood op de koop toenemen?

5. “Vooralsnog is dialoog zinvoller. In zo'n fase kunnen spijtoptanten uit joodse en islamitische kring een nadrukkelijkere rol spelen.” 
Of topic, maar toch... De toonaangevende spreekbuizen tegen verbod vinden zo’n dialoog helemaal niet zinvol, want het verstoort een delicaat evenwicht; de complete Holocaust wordt bij deze discussie aangehaald; de voorstanders van een verbod worden voortdurend persoonlijk aangevallen; en de feiten worden verdraaid.