Jongensbesnijdenis 6: Paul Cliteur

Er zijn natuurlijk ook uitstekende analyses verschenen met betrekking tot de 'Keulse kwestie'. In  dit verband wil ik graag verwijzen naar een commentaar van de Leidse hoogleraar Paul Cliteur, die onder meer reageert op een artikel van prof. Raday “Culture, Religion, and Gender” uit 2003. De hedendaagse opvatting over mensenrechten is - volgens Raday - "a product of the shift from a religious to secular state culture at the time of the Enlightenment in eighteenth-century Europe." Cliteur plaats daar de volgende positie tegenover: "The practice of circumcision violates also the right to free choice in matters religious and otherwise. When someone is permanently physically mutilated or earmarked to proclaim his or her adherence to a religious community this violates the freedom of religion as well."