Tomas Vanheste over Europa

Kort voor het kerstreces wist Europarlementariër Bas Eickhout een akkoord te sluiten over de terugdringing van superbroeikasgassen. Vanheste volgde hem tijdens de onderhandelingen en ontdekte hoe een Europese wet tot stand komt. "Dat Brussel de lidstaten regels 'door de strot duwt', blijkt een misvatting", zo staat in de lead van zijn stuk in de correspondent.
Hij eindigt zijn stuk met de passage: "Deze kleine geschiedenis van de totstandkoming van zomaar een Europese regeling laat zien dat er geen Brussel is dat beleid over ons uitstort. EU-beleid komt tot stand in een ingewikkeld samenspel tussen de Europese Commissie, het Europarlement en de in de Raad verzamelde lidstaten. Die achtentwintig lidstaten zijn bepaald niet onmachtig. Met blokkerende minderheden en soms veto's kunnen ze veel tegenhouden. Bovendien kunnen zij hun kaarten in de onderhandelingen tegen de borst houden, terwijl het Europarlement ze op tafel moet leggen."
Op basis van een voorbeeld wordt de stelling geponeerd dat het een misvatting is dat Brussel iets door de strot van de lidstaten duwt. Waarom dat voor de andere (pakweg) 2400 andere jaarlijkse regelingen en wetten geldt, maakt de auteur niet duidelijk. Kortom, een staaltje van overhaaste generalisatie.